Mappe med materiale til udvikling af sociale kompetencer udviklingsalder 0-3 år

Jeg har udviklet en mappe med materialer til Projekt Sociale kompetencer 0-3 år.

Materialet støtter institutioner med at opfylde læreplanstemaerne alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og sprog.
 Det er metodisk forebyggende og sundhedsfremmende Marte Meo.

Oprindelig var mit udgangspunkt, at personale selv skulle fremstille deres materiale, bruge deres egne ideer. Men da pædagoger ikke har forberedelsestid, så tages al den tid de bruger fra direkte nærvær og kontakt, og det er netop meningen med Marte Meo at styrke nærvær og kontakt.

Mappen indeholder intro på en A4 side, “Pixibøger” med Lille Blå Ballon, en figur der er en mellemting mellem Peter Pedal og Emil fra Lønneberg på ca halvanden til to år, en sangbog, et spil billede lotteri, et spil memory, en terning, puslespil, osv med aktiviteter der kan gribes direkte, to evalueringsark, et til hver gang mappen har været i brug og et til opsamling efter en projektperiode, og til sidst ligger der et udkast til et forældrebrev.

Selve mappen er en folde-ud mappe, der kan gøre det ud for en spændende måde at starte samspil med børnene på, ligesom at ryste en æske, lytte til lyden og forsøge at gætte, hvad der er i, bygge spænding op, for at skærpe koncentration og opmærksomhed. Dykke ned i mappen og hente noget spændende op.

Mappen er på den måde dækkende for at komme i gang, det kræver ultra kort tid at sætte sig ind i, den inspirere og giver personale muligheder for selv at videre udvikle, og på den måde netop kvalificere og optimere nærvær og kontakt.