Leg og læring er som at følge og at lede i pædagogiske processer

Legens drivkraft tager sit udspring i det impulsive, det nysgerrige og åbne, legen er uden fastlagte mål og midler. Derfor kan legen være kreativ, inspirerende og nyskabende. I leg følger vi således initiativer for at gå på opdagelse sammen.

Læringens drivkraft bunder i fornuften, viden om og erfaringer med det, der er godt at kunne, samt det vi sætter os for at kunne. Læring har strukturer og forudbestemt mening med aktiviteten. Derfor kan læring bidrage med mere viden og erfaringer med det, der er godt at vide og kunne. I læring tager vi positiv ledelse for at følges ad på samme vej.

Leg og læring er på den måde to forskellige størrelser, der kan flette sig sammen, sådan at når vi leger, kan vi ikke undgå læring, og når vi sætter os for at lære, kan det være mere som en leg. Det vil sige, at leg og læring på sin vis er som modsatrettede drivkræfter, der alligevel hænger uløseligt sammen, ved at vi følger og leder i skiftende processer.