Marte Meo og tilknytning

Tilknytning og samspil.
Eksistentielle drivkrafter i relationer og identitet skaber tidligt grundlæggende mønstre.Tilknytning og tilknytningsmønstre er ikke så enkle endda, der er stor forskel på, hvordan tilknytningsmåden kommer til udtryk. Barnets individualitet, matchning og begivenheder påvirker samspilsmønstre, der har en tendens til at blive selvforstærkende gennem opvæksten.
Tilknytningsadfærd er funderet i samspillet (topersoners) og omsorgsmåden(Ainsworth), forskelle i tilknytningsadfærden skyldes forskelle i samspilserfaringer, hvad der især bidrager til sikker tilknytning(gælder også når det er institutionspersonale):

-Mors evne til at berolige og trøste ved at holde om, fysisk kontakt. Positiv ledelse

-Mors følsomhed og indlevelse i barnets initiativer, matching. Følge initiativ

-Imitative samspil, hvor barnet oplever at initiativer får konsekvenser, jeg kan gøre opmærksom på mine behov, og derved opleve at de bliver opfyldt. Følge initiativ.

-Glæden ved at være sammen, og nyde hinandens selskab. Positivt bekræfte

-Mors evne til at regulere følelser, sine egne og barnets. Positiv ledelse

Det lille barn er i sin udvikling meget påvirkelig af samspilsmåden, i løbet af de første leveår udvikles tilknytningsadfærden og internaliseres til psykiske strukturer. Ændres samspilsmåden vil tilknytningsadfærden også kunne forandres. De forskellige tilknytningsmønstre udruster os med forskellige strategier for at takle uvante situationer, angst og utryghed, det er vigtigt, at vide som omsorgsudøver, at når barnet trækker sig i kontakten, er det ikke nødvendigvis et anliggende mellem den enkelt og omsorgsudøveren, kan lide/ikke lide, det kan være funderet i forskellige tilknytningsmønstre og barnets evne til at tage kontakt.
Der er en biologisk baggrund for tilknytning, det lille barn har brug for omsorg for at overleve, og den der er der for barnet, bliver barnets primære omsorgsperson, som oftes moderen. Barnet tilkalder ved hjælp af gråd, og måden moderen reagerer på bliver afgørende for deres tilknytningsrelation.
Afstemning af barnet er væsentlig, de første måneder tilstræber mor fuldstændig afstemning, derefter begynder mor at fejl-afstemme, og måden hun reparerer fejlafstemninger på er afgørende.

Kulturelle forskelle i tilknytningsmønstre og hvilke initiativer/hvordan der bliver responderet, har betydning for hvordan man reagerer i nære relationer resten af livet.

Kolliderende adfærdssystemer, konflikt mellem frygt-systemet og tilknytningssystemet ved eks. en hund mellem mor og barn, hvad skal barnet gøre? det skal forbi det ukendte “farlige”, for at komme hen til trygheden, mor. Ved konflikt mellem adfærdssystemerne, når det er mor eller far, der fremkalder angst, giver barnet uløselig konflikt. Dette får barnets tilknytningssystem til at kollapse og desorganiseres.

Faktorer der bestemmer hvem, der er mest primære omsorgsperson:
Hvor meget tid omsorgspersonen tilbringer sammen med barnet.
Kvaliteten af omsorgen.
Omsorgspersonens følelsesmæssige investering i barnet.