Børns perspektiv?

Børneperspektiver fortæller om voksnes opfattelse af børns perspektiv. Børns perspektiv er det, børn selv viser med deres adfærd og giver udtryk for er betydningsfuldt for dem.

Hvordan ser børns leg ud fra børns perspektiv? det kan du blive klogere på ved at læse denne artikel:

https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115979/164172

 Som noget nyt så er man begyndt at spørge børnene, hvad de synes. Ja, det er endda set i stillingsopslag til pædagogstillinger, at børnene er blevet spurgt, hvad de ønsker sig af deres nye voksne:

Børnene søger:
”De nye voksne skal være gode til at hjælpe børn, og sætte plaster på, hvis nogle bløder, og så skal de være gode til at give krammere – og de skal passe på børnene og trøste dem. – De nye voksne skal kunne alting, og kunne vande blomster” 

Fra stilligsopslag d.15.7.2021: 

2 energiske og fagligt stærke pædagoger søges til Børnehuset Græshoppen