Uddannelse

OBS!

Muligheder for uddannelse i Marte Meo: forløb for forældre, uddannelse til Marte Meo pædagog(grundkursus) Marte Meo terapeut og opstart med Mare Meo i institution.

Henvendelse til annelis.mortensen@gmail.com eller på mobil 60830581

Overordnet giver Marte Meo en bevidsthed om egne kompetencer i samspil.

I daginstitutioner vil man kunne anvende Marte Meo i direkte kontakt med børnene, i indragelse af forældre og i samarbejde med kollegaer, kort sagt alle samspils arenaer. Marte Meo handler om medmenneskelighed. Den positive kontakt er grundlag for læring og udvikling.

Metoden adskiller sig fra andre moderne udviklingsmetoder ved at bruge en dybtgående analyse af samspillet, med udgangspunkt i barnet/børnene. Analysen baserer sig på den naturlige, biologiske og psykologiske udvikling. Det enkelte barns aktuelle udviklingsniveau, og hvordan man understøtter præcise evner, for f.eks. social referering, der bl.a. er en forudsætning for at være skoleparat. Der er udarbejdet skoleparatheds retningslinier ud fra Marte Meo principperne, med konkrete anvisninger. Ligesom der er præcise redskaber til at handle i forhold til barnets grundlæggende selvudvikling helt fra fødslen.

Generel information om Marte Meo uddannelse

Terepeut uddannelsens kompetencer
Uddannelsen sikrer at terapeuten har:

  • Viden om det naturlige samspil
  • Viden om afvigelser fra det naturlige samspil
  • Viden om udviklingsstøttende kommunikation
  • Viden om den naturlige psykiske, sociale og fysiske udvikling, samt afvigelser herfra.

Marte Meo terapeuten er i stand til at lave en analyse af samspillet og på baggrund af analysen at yde en konkret og målrettet indsats på handleplanet i forhold til såvel enkeltindivider som grupper.

Tidsforbrug
Det er et internationalt krav, at en terapeutstuderende under uddannelsen har modtaget undervisning/supervision i mindst 17 dage. I samråd med Marte Meo International Network er følgende øvrige tidsangivelser besluttet.
Tidsangivelserne er minimum angivelser.

17 dage á 6 timer (supervision) = 102 timer
16 timer pr. måned i 12 måneder (eget arbejde) = 192 timer
Totalt = 294 timer

Hertil kommer:

  • Udarbejdelse af skriftlig materiale til eksamination
  • Forberedelse til eksamination
  • Eksamination

Uddannelse til terapeut kræver ovenstående tidsforbrug, derudover må der påregnes timer til individulle behov for at lære tekniske færdigheder, der er en forudsætning for at kunne optage, klippe og fremvise videosekvenser.

Uddannelsen tilrettelægges sådan, at ved start i september vil der være eksamen i juni knap 2 år senere. Der er ca 1 dag om måneden med undervisning på hold, og det forventes at deltagere har arbejdet med videooptagelser imellem hver gang, hvorved de får personlig supervision i gruppen. Der vil blive undervist i nyere udviklingspsykologi og neurobiologisk viden samt inddraget relevant teori i forhold til aktuelle problemstilinger, eksempelvis tilknytningsteori.

Hvem kan deltage: pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsplejesker, sygeplejesker, fysioterapeuter og andre med mellemlang videregående uddannelse, gerne med nogle års arbejdserfaring.

Grundkursus

Grundkursus i Marte Meo giver mulighed for at se på egne kommunikations kompetencer, kursus af 5-6 gange over lige så mange måneder, giver indblik i Marte Meo principperne, ud fra egen praksis, kursusdeltagere skal have videooptagelser med af sig selv.  Det vil give indblik i nyere udviklingspsykologi og neurobiologisk viden, vi kommer også ind om tilknytningsteori i forhold til daginstitutionen.

Hvem kan deltage: alle

har ovenstående interesse kontakt:

Annelis Mortensen

annelis.mortensen@gmail.com

mobil 60830581


Om annelismortensen

Hvem er jeg Jeg hedder Annelis Mortensen, gennem de sidste 25 år har jeg arbejdet med småbørn, 0-6 år, og med mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsvanskeligheder fra 0 til 100 år, særligt i forhold til aflastningsinstitution. Jeg har arbejdet med mennesker med meget forskellige etniske baggrunde, og har i den forbindelse af og til arbejdet med tolk i Marte Meo forløb. Til daglig er jeg i en vuggestue. Siden 2003 har jeg arbejdet med Marte Meo, jeg har brugt Marte Meo i forskellige sammenhænge og med forskellige foremål. At have et problem eller et ønske om at gør noget bedre, kan afhjælpes med et Marte Meo forløb, eller til træning af personlige pædagogiske virkemidler, eller til at blive klogere på barnets udtryk/kommunikation, der er mange anvendelsesmuligheder. Grundlæggende giver Marte Meo øje for udviklingsmuligheder, optimere det positive livssyn. Nyere forskning og viden om menneskets udvikling støtter Marte Meo principperne. Jeg referer til Daniel Stern inden for udviklingspsykologien, jeg bruger tilknytningsteorier og inden for neurobiologien bl.a. Susan Hart og Sue Gerhard. I 2012 blev jeg Marte Meo supervisor, det vil sige, at jeg uddanner Marte Meo terapeuter. Henvendelse til annelis.mortensen@gmail.com eller på mobil 60830581
Dette indlæg blev udgivet i Uddannelse. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s