Mappe med materiale til udvikling af sociale kompetencer udviklingsalder 0-3 år

Jeg har udviklet en mappe med materialer til Projekt Sociale kompetencer 0-3 år.

Materialet støtter institutioner med at opfylde læreplanstemaerne alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og sprog.
 Det er metodisk forebyggende og sundhedsfremmende Marte Meo.

Oprindelig var mit udgangspunkt, at personale selv skulle fremstille deres materiale, bruge deres egne ideer. Men da pædagoger ikke har forberedelsestid, så tages al den tid de bruger fra direkte nærvær og kontakt, og det er netop meningen med Marte Meo at styrke nærvær og kontakt.

Mappen indeholder intro på en A4 side, “Pixibøger” med Lille Blå Ballon, en figur der er en mellemting mellem Peter Pedal og Emil fra Lønneberg på ca halvanden til to år, en sangbog, et spil billede lotteri, et spil memory, en terning, puslespil, osv med aktiviteter der kan gribes direkte, to evalueringsark, et til hver gang mappen har været i brug og et til opsamling efter en projektperiode, og til sidst ligger der et udkast til et forældrebrev.

Selve mappen er en folde-ud mappe, der kan gøre det ud for en spændende måde at starte samspil med børnene på, ligesom at ryste en æske, lytte til lyden og forsøge at gætte, hvad der er i, bygge spænding op, for at skærpe koncentration og opmærksomhed. Dykke ned i mappen og hente noget spændende op.

Mappen er på den måde dækkende for at komme i gang, det kræver ultra kort tid at sætte sig ind i, den inspirere og giver personale muligheder for selv at videre udvikle, og på den måde netop kvalificere og optimere nærvær og kontakt.

Reklamer
Udgivet i Hjem, Projekt Sociale Kompetencer 0-3 år, Særlige behov | Tagget , | Skriv en kommentar

Næste holdstart for terapeuter

Uddannelse til Marte Meo terapeut?

Næste holdstart for Marte Meo terapeuter september 2018

Kontakt annelis.mortensen@gmail.com eller 60830581

Udgivet i Uddannelse | Skriv en kommentar

Uddannelse i Marte Meo?

20.8.2017 Uddannelsesprogram for efteråret 2017

Uddannelse i Marte Meo, ved Marte Meo supervisor Annelis Mortensen, medlem af:

Nye muligheder for uddannelse, i takt med arbejdsmarkedets forandringer, samt ny viden og forskning inden for det pædagogiske felt.
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for dokumentation af Marte Meo metodens anvendelse.
Citat Maria Aarts: Marte Meo metoden er en form for missing link mellem akademisk viden om samspil og de konkrete samspilssituationer i hverdagen.

Efter i nogen år at have taget flere uddannelser, neuropædagogisk/neuropsykologisk efteruddannelse og en PD i psykologi, har jeg nu fået mere tid, samt nye tilgange fra både teori, viden og praksis til at undervise i Marte Meo metoden. Blandt andet derfor vil jeg tilpasse uddannelse i Marte Meo metoden til arbejdsmarkedets hastige forandringer, ved at udbyde temadage med forskellige teoretiske og forsknings mæssige tilgange til og begrundelser for udbredelse af naturligt udviklingsstøttende pædagogik. Undervisningen vil tage udgangspunkt i et overordnet emne. Teori, viden og forskning indenfor emnet vil blive koblet sammen med praksis i form af analyse af videoklip ud fra Marte Meo metoden. Nærmere undervisningsplan følger ved tilmelding.

Det udbydes som en klippekorts ordning for et semester ad gangen, med 10 planlagte gange, og 5 åbne muligheder. Der kan købes 1, 5 eller 10 klip. Klip kan bruges af enhver, der bliver tilmeldt på klippekortet. Det vil sige, at grupper kan drage nytte af prisreduktionen, uanset om det er til samme emne, om det er den enkelte, der ønsker at blive kvalificeret på forskellige emner, der deler med andre, der ønsker kvalificering på samme eller andre emner.
Det er også muligt for den samme person at deltage i alle emnerne, hvilket kvalificere til Marte Meo praktiker, et afsæt for at arbejde naturligt udviklingsstøttende på baggrund af pædagogisk viden og forskning, og eventuelt et første skridt i retning mod certificeret Marte Meo terapeut.
Personale, der allerede er uddannede i Marte Meo, er også velkomne til at blive boostet i forhold til ny viden og forsknings betydning for naturligt udviklingsstøttende pædagogik.

I efteråret 2017 udbydes følgende, hver gang fra kl.18.00 til 21.30
5.9.17 Tilknytning og omsorgsadfærd
Vi er vores relationer. Tor Wennerberg
Tilknytningsteori. Anders Broberg med flere

11.9.17 Kommunikation og sprog
Betydningen af voksen-barn-kommunikation. Ole Henrik Hansen
Sprogets milepæle. Helle Iben Bylander

26.9.17 Udviklingspsykologi og udviklingsalder
Barnets interpersonelle verden. Daniel Stern
At blive et med sig selv. Lise Gullestrup

2.10.17 Mentalisering
Mentalisering i pædagogik og terapi. Janne Hagelquist
Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. Peter Fonagy med flere

10.10. 17 Læringssyn og læreplaner
Fantastiske forbindelser. Rene Kristensen
Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljø. Dina Dot Dalsgaard Andersen

23.10.17 Børnegrupper, inklusion
Inklusion. Bjørk Kjær
Usædvanlige born. Per Lorentzen
Barndomspædagogik. Danielle Cecchin

26.10. 17 Neuropædagogik
Fra interaktion til relation. Susan Hart
Hjerne, liv og læring.
Peter Thybo

7.11.17 Struktur, systematik og strategier

Gode rutinesituationer i dagtilbud. May Britt Drugli
Tryg klasseledelse. Sissel Holten

13.11.17 Neuropsykologi
Positiv psykologi positiv pædagogik. Jørgen Lyhne
Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn. Susan Hart
21.11.17 Stille børn og urolige børn
Børn i gode hænder. Gitte Jørgensen
Marte Meo grundbog. Maria Aarts

Deltagere skal til hver gang have film på ca 2-5 min. med af sig selv i samspil med et barn/borger i en situation, der har relevans for dagens emne.

Datoer for december 2017 (2 gange) og for januar 2018 (3 gange) er endnu ikke fastsat.
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet, er der fyldt op, kan jeg kontaktes for andre muligheder.
Der arbejdes med holdundervisning med få deltagere per gang.
Klippekort gælder som udgangspunkt for et semester ad gangen, ved tilmelding til en gang beregnes et klip, dvs hvis tilmeldte bliver forhindret i at komme er klippet brugt. Ved sygdom og lignende kan klippet evt overdrages til en anden, i tilfælde af overdragelse gives besked hurtigst muligt.
Nærmere undervisningsplan følger ved køb af klippekort. Betaling skal ske forud.
Forplejning er kaffe/te og vand i en kort pause

1klip : 490kr
5klip : 2100kr
10klip : 3800kr

Undervisningen foregår på:
Hindbærvej 10
9000 Aalborg

Kontakt: Annelis Mortensen
annelis.mortensen@gmail.com
Mobil 60830581

Udgivet i Hjem, Uddannelse | Skriv en kommentar

Legende glædesfyldt samvær :0)

 

Marte Meo er ikke situationsafhængig, principperne er gyldige i alle situationer, hvor der er samspil. Dog er det sådan, at positiv ledelse bør ses i størst omfang i samspil, hvor der er en opgave, der skal løses. I alle andre situationer handler det om at følge initiativ mere, end at lede. Da naturlig udviklingsstøtte tager udgangspunkt i det, barnet er optaget af/udfordret af, og derfor ligger i barnets nærmeste udviklingszone.
At følge initiativ og positivt bekræfte barnet i legende glædesfyldt samvær i enhver situation, hvad enten der er tale om en opgave, der skal løses eller ikke, det

 

 

DSC03443spise

udvikler barnets selvværd og psykiske robusthed.
Der er som sådan ikke noget tidspunkt, der er bedre egnet til legende glædesfyldt samvær end alle daglige tilbagevendende aktiviteter, uanset om det drejer sig om spisesituationer, putteritualer, overgange mellem aktiviteter eller legeaktiviteter.

 

 

Udgivet i For forældre, Marte Meo principperne | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Barnets miljø

Pointe: barnets leg og læring er afhængig af muligheder i miljøet, fysisk, psykisk og socialt. Det er altid de voksne, der tilrettelægger barnets miljø, mere eller mindre bevidst. Barnet udvikler ikke det, der ikke er en mulighed for i miljøet.

Det er lettere at lære at spille trompet, hvis man har en trompet. Det er lettere at udvikle hensigtsmæssige psykiske strategier, når man er sammen med forstående og omsorgsfulde andre. Det er lettere at udvikle sproglige kompetencer, når man er sammen med talende andre.

Udgivet i For forældre, Kommunikation, Marte Meo principperne | Tagget , , | Skriv en kommentar

Pædagogik i dagligt levet (daginstitutions) liv.

Daginstitutionspædagogen vil ofte være ansvarlig for flere børn ad gangen. Der er skrevet meget om hvor mange, og forholdet mellem børnenes alder kontra antallet af børn. Der er ingen tvivl om, at forholdet har været bedre, end det er i dag, men summa sumarum er, at det også svinger i løbet af en dag.

Det afhænger af åbningstider, normeringer og hvor god fordelingen af børn er. Det afhænger af fysiske rammer for opdeling, af ledelse og personales fleksibilitet og overblik over muligheder for at tilgodese enkelte børns behov op mod vilkår og andre børn i den aktuelle børnegruppe. Tendensen i tiden til at bygge større institutioner har også betydning for det aktuelle antal børn, som daginstitutionspædagogen har ansvar for, samt hvor mange børn denne forventes at kunne have overblik over i daglig trivsel og udvikling.

Når daginstitutionspædagogen står med en gruppe børn, som der ikke er en tydelig aktivitet klar til, så handler det om at være bevægelig. Der kan ikke sidde et barn på skødet og tage hele pædagogens opmærksomhed, for så vil resten af børnegruppen være overladt til sig selv. Har barnet brug for trøst, er det et oplagt læringsrum for hele børnegruppen, så må de andre børn inddrages i dette, hjælpe med at puste på skrammen, hente bilen der kørte væk og så videre. På den måde lærer alle børnene noget brugbart om, hvordan vi tager os af hinanden, hvordan man kan dele følelser og hjælpe hinanden.

Bedre er det hvis daginstitutionspædagogen selv sørger for, at der er meningsfuld aktivitet, inden børnene kommer til at trænge til trøst. Daginstitutionspædagogen kan inddrage børnene i at vaske borde, hvis de er færdige med at spise, starte en sangleg, hvis de venter på at komme ud/vaske, hænder eller andet, der stiller krav om at vente. I det små børn ikke venter, de har brug for noget meningsfuldt at foretage sig, ellers udfylder de selv ventetiden med mere eller mindre hensigtsmæssig aktivitet. Vigtig pointe er, at daginstitutionspædagogen er tydelig og synligt viser børnene, hvordan man gør i daginstitutionen, i det levede liv.

Børnene har hver deres historie om, hvordan man gør hjemme, og det kan være gode historier eller ikke så gode historier, daginstitutionspædagogens opgave er at give alle børnene: Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Når daginstitutionspædagogen er synlig og på forkant med børnene, så får børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring med at dele følelser, praktiske løsninger på det ubehaglige og forståelse for andres perspektiv, for børn lære noget hele tiden.

Det sker i alle de dagligdags situationer, hvor der er planlagte aktiviteter, hvor der er overgange mellem aktiviteterne, og hvor der “bare” er fri leg eller ventetid på en planlagt aktivitet. Det er der, børnene lærer, hvad der tillægges værdi, hvordan livet leves i daginstitutionen, og det danner grundlag for deres handlinger og mestringsstrategier til hele resten af deres liv.

Meningsfuld aktivitet smitter på samme måde som usikkerhed og forvirring, der afstedkommer kaossituationer i daginstitutionen. Daginstitutionspædagogen kan med positiv ledelse af børnegruppen, sætte tydelig retning for aktiviteter, uanset hvilken aktivitet der er tale om. Der er ingen aktivitet i daginstitutionen, som er helt fri, der er altid miljømæssige muligheder og begrænsninger for børnenes aktivitet, som daginstitutionspædagogen må tage med i sine refleksioner og handlinger i dagligt levet (daginstitutions-) liv.

Udgivet i Hjem, Kommunikation | Tagget , | Skriv en kommentar

Børnefællesskaber

https://www.emu.dk/modul/fælles-fodslag-i-arbejdet-stærke-børnefællesskaber

Sorø Kommune har udviklet et sæt fælles pædagogiske pejlemærker, som skal give fagpersoner, forældre og elever et fælles sprog og en fælles tilgang i hverdagen. 
 

De pædagogiske pejlemærker består af ti udsagn, som handler om blandt andet at udvikle løsninger i fællesskab, inkludere andres perspektiv og altid se udvikling som en mulighed. 

Pejlemærkerne er fyrtårnet i kommunens arbejde med målsætningen om at skabe stærke, inkluderende fællesskaber i kommunens skoler og daginstitutioner og er en sammenfatning af tre pædagogikker, som i forvejen bliver brugt i mange af kommunens skoler og institutioner. Der er tale om LP-modellen, Marte Meo og Narrativ Pædagogik.

Super godt gået, det er en kæmpe fordel for hele børneområdet, når fagfolk samarbejder om at løfte opgaven med udsatte børn.

 

Udgivet i For forældre, Hjem, Marte Meo | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Personlige tal, mål, vægt og data?

Vi starter livet med at blive målt og vejet, helt konkret ved kort efter undfangelsen at veje den gravide. Da vi ved at gravide kvinder allerede inden graviditeten med deres livsstil, krops-volume og sundhedstilstand påvirker barnets trivsel, sundhed, udvikling og læring i hele barnets liv. Vi måler og vejer med de bedste hensigter, i det der ingen tvivl er om betydningen af den gravides aktivitetsniveau, overvægt/undervægt og øvrige sundhedstilstand i forhold til barnet. Data bliver gemt i journaler.

Vi måler og vejer barnet ved fødslen, barnet skal endda op til sin første test, Apgar-score, hvor barnet får point. Vi måles og vejes også af sundhedsplejersker løbende i den tidlige barndom. Data bliver registreret.
Vi bliver målt på diverse parametre i daginstitutionen. Alt efter hvilken kommune barnet er så heldig at bo i, og hvilke koncepter kommunen har investeret i, så kan børnene både være røde, gule og grønne. Disse data kan det være lidt mere usikkert, hvor de havner henne.
I skoleregi har vi jo PISAmålinger, så der bliver også målt og vejet, måske på en lidt anden slags vægt, i det vægten ligger på læsning og matematik, frem for på barnets kropsvægt, trivsel og udvikling. Disse data bliver skrevet ind i barnet som (manglende?)selvværd og identitet, plus diverse andre data-gemmesteder.
Er vi nået så langt uden at blive for tunge med forkerte data, så kommer ungdomsuddannelserne, der er fart på, vi skal præstere karakter, og vi skal måles på vægten for arbejdsduelighed. Vi må hverken veje for lidt eller for meget. Slinger bliver registreret.
At måle og (af)veje er åbenbart målet i sig selv, det fortsætter livet igennem. Får vi arbejde skal vi præstere hver dag, vi bliver konstant målt og vejet op mod kollegaer og konkurrenter (kineserne kommer?). Vi skal være udviklingsparate, fleksible og producere tilstrækkeligt. Senere skal vi måles igen, dvs vi skal opnå en vis alder for endelig at få folkepension. Det følger os altså fra start til slut, fra undfangelse til død, at vi bliver målt og vejet, -og data bliver gemt.
-og hvad med:
Udgivet i For forældre, Kommunikation, Uddannelse | Tagget , | Skriv en kommentar

Børn er også mennesker

Aldrig tidligere har der været så meget fokus på en tidlig indsats, som der er i dag. Vi kan nok heller ikke blive uenige om, at en tidlig indsats er et gode. Men når dette fokus alene udspringer af økonomiske hensyn, så er det ikke nødvendigvis godt. Det er ligesom, når anderkendende pædagogik bliver en metode, der alene skal få børn til at samarbejde, frem for oprigtig anderkendelse af det unikke menneskebarn. Så er der ingen garanti for at lykkes med anderkendelsen, i det børn samarbejder med det bagvedliggende, enten det er følelserne eller manglen på følelsesmæssig investering. For før børn forstår talesprog, pejler helt små børn efter den følelsesmæssige stemning. Barnets selvstændige ret til det gode/anderkendelse eller en tidlig indsats, kommer på den måde til at træde i baggrunden for den bagved liggende dagsorden om f.eks. det samarbejdende barn eller økonomiske hensyn.

Det er ikke dårligt for barnet, at der også er andre, der har glæde af den tidlige indsats. Sådan at forstå at spares der penge på den lange bane i forhold til senere indsatser, er det en god investering i fremtiden. Men det kan ikke undgå at få indflydelse på indsatsmåden, at der er en bagved liggende dagsorden for indsatsen, der ikke har noget med barnet at gøre.
Økonomiske hensyn er ikke forkerte, men har ikke noget med det udsatte barns behov at gøre. Eller omvendt børns behov for en tidlig indsats har ikke nødvendigvis noget med økonomi at gøre. Barnet er ikke alene en investering i fremtiden, selvom vi har brug for børn, der vokser op som livsduelige og produktive voksne, der kan tage over og føre det gode samfund videre, så har det unikke menneskebarn en selvstændig ret. I det børn er også mennesker.
Helt grundlæggende er det at tage udgangspunkt i løsninger, der basere sig på barnets egne drivkræfter. Hvert barns drivkræfter i hvert eneste tilfælde af tidlig indsats, hvis det skal give  mening i konteksten.
Udgivet i For forældre, Præsentation, Uddannelse | Tagget , | Skriv en kommentar

Effekt af Marte Meo metoden

https://dsr.dk/fag-og-forskning/nyhed/sundhedsplejerskers-brug-af-video-hjaelper-udsatte-familier

På ovenstående link kan man læse mere om effekt af Marte Meo metoden.

Den videobaserede metode Marte Meo, som nogle kommuner bruger i indsatsen til nybagte familier med startvanskeligheder, virker efter hensigten. Det viser det første danske forskningsstudie af et udbredt forældreprogram.

Marte Meo metoden kan anvendes på alle samspil mellem mennesker.

Udgivet i For forældre, Hjem, Uddannelse | Tagget , , | Skriv en kommentar